Çeki Sigortaları

Çeki sigortası, denizde kalmış bir gemi yada başka bir deniz aracının çekilmesi sırasında oluşabilecek hasarları teminat altına alır.