İpotek Alacaklısı Sigortaları

İpotek Alacaklısı Sigortası, armatörün yaptırmış olduğu sigorta poliçelerinin belli sebepler neticesinde çalışmaması halinde aynı tehlikelere karşı armatörü koruma altına alır. Bu şartlardan bazıları police ön şartlarının yerine getirilmemesi, prim ödenmemesi gibidir.