Kiracı Mali Mesuliyet Sigortaları

Bu sigorta, armatör ile gemiyi kiralayan taraflar arasındaki teminatı sağlamak için kullanılır. Teminat altına alınan konular gemiye gelebilecek hasar ve kayıplar, hasar sonrası oluşacak demoraj, tutulma ve kullanım kaybı, kira, navlun/yakıt ile ilgili müşterek avarya gibi.