Yat Sigortaları

Yat sigortası, yatın gövdesi dahil içinde bulunan her türlü ekipman ve donanımda oluşacak herhangi bir hasarı teminat altına alır. Bu hasarlar deniz tehlikeleri, yatın limanla temas etmesi sonucunda oluşan hasarlar, herhangi bir yükleme sırasında oluşan hasarlar, yangınlar, doğal afetler gibidir.